Program FALT
Luni 9:00-13:00
Marţi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Miercuri 9:00-13:00
Joi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Vineri 9:00-12:00
Consultatii juridice
Consultatii tehnice
Marţi si Joi 17:00-19:00

» IMPORTANT
» Revista SEMNAL
» Comunicate de presa
» 2%
» Activitati
» Raport de activitate

 

  •  
  • Strada Braşov, nr. 8
    Cod 300194, Timişoara

    Telefon / fax 0256-201237 

    E-mail : falt@falt.ro

 

FALT este membru in:

 

AMET

 

Liga Habitat

 

ANBCC

 

   

Sintetizam unele dintre rezultatele actiunilor Federatiei Asociatiilor de Locatari Timisoara, întreprinse, de cele mai multe ori, cu efort si îndârjire, în sprijinul membrilor sai - asociatiile de proprietari din Timisoara

» click aici pentru mai multe detalii

  •  
  • Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) este un serviciu de interes public care răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor......

           “Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara – un serviciu public în interesul comunităţii”

  FALT în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Timiş a implementat proiectul „Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara – un serviciu public în interesul comunităţii”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2006 – Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României, componenta 1- Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni, 1.1 Consolidarea Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni.
  Scopul proiectului a fost consolidarea  BCC Timişoara în vederea diversificării şi extinderii serviciilor pe care le acordă cetăţenilor, îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite cetăţenilor şi asigurării sustenabilităţii BCC în comunitate din punct de vedere al impactului, al sustenabilităţii instituţionale, al sustenabilităţii financiare şi a mediului extern.
Grupul ţintă a fost reprezentat de cetăţenii din municipiile Timişoara şi Lugoj, oraşele Făget şi Deta, autorităţile locale din Timişoara şi judeţul Timiş precum şi Reţeaua de Birouri de Consiliere a Cetăţenilor din regiunea de dezvoltare Vest.
Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea  BCC Timişoara în vederea:
- diversificării şi extinderii serviciilor pe care le acordă cetăţenilor,
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor
- asigurării sustenabilităţii BCC în comunitate din punct de vedere al impactului, al sustenabilităţii instituţionale, al sustenabilităţii financiare şi a mediului extern.
Principalele activităţi ale proiectului au fost:
- Informarea şi consilierea la sediul Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara s-a  făcut pe întreaga perioada de implementare a proiectului pentru un număr de 1686 de cetăţeni.
- În cadrul Campania de promovare BCC Timişoara a organizat două conferinţe de presă, una la începutul proiectului, şi una la încheierea acestuia.
- În cadrul activităţii de distribuire de materiale de promovare ( fluturaşi, pliante, afişe, etc.) s-au distribuit peste 40.000 de pliante, 700 de fluturaşi şi 50 de afişe. Materialele de promovare au fost distribuite cu ajutorul voluntarilor şi a membrilor organizaţiei.
  Pe întreaga perioada de implementare a proiectului echipa de proiect a realizat 3 numere din Buletinul informativ , numărul 7, numărul 8 şi numărul 9, câte 300 de exemplare pentru fiecare număr din Buletinul Informativ în care s-a reflectat activităţile BCC Timişoara precum şi descrierea serviciilor oferite. În total s-au realizat 900 de exemplare din Buletinul informativ.
BCC Timişoara a fructificat orice prilej pentru a participa la emisiuni radio şi TV locale pentru a atrage atenţia publică asupra serviciilor de care beneficiază membrii comunităţii prin intermediul BCC-ului, pentru promovarea obiectivelor proiectului şi a finanţatorului. În cadrul proiectului s-au realizat în funcţie de necesităţi două emisiuni radio şi două emisiuni TV care au fost plătite. În total, managerul a participat la 76 de emisiuni radio şi TV.
  Pe întreaga perioada de implementare a proiectului au apărut 103 articole care au prezentat activitatea Biroului de consiliere pentru cetăţeni.
 Evenimentul „Ziua porţilor deschise” a avut loc în data de 25.05.2009 la sediul BCC Timişoara începând cu ora 9.00 şi s-a derulat până la ora 20.00. Pe întreaga durată a zilei s-au prezentat la sediul BCC Timişoara un număr de peste 80 de cetăţeni care doreau să afle mai multe despre echipa de proiect, activităţile pe care le desfăşoară fiecare membru în parte precum şi importanţa fiecăruia în cadrul echipei, etc.
   Echipa BCC a realizat în perioada de implementare a proiectului trei pliante în regie proprie în funcţie de necesităţile observate şi de schimbările legislative. În aceste pliante s-au prezentat informaţii actuale şi de interes pentru cetăţeni şi care au fost utile în activitatea de informare a acestora. Pliantele cu numele “Asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor”, “Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS)” şi pliantul  “Ajutorul public judiciar în materie civilă” au fost realizate de echipa de proiect, în regie proprie.
   Schimbul de experienţă s-a realizat permanent şi s-a urmărit permanentizarea unui schimb reciproc de informaţii şi expertiză, astfel încât să fie benefic tuturor BCC-urilor şi organizaţiilor gazdă.
   În cadrul proiectului au avut loc patru întâlniri ale celor 5 BCC-uri din Reţeaua de Vest: BCC Timişoara, BCC Arad, BCC Simeria, BCC Jimbolia şi BCC Gurahonţ.
   BCC Timişoara a oferit, în localităţile Lugoj, Deta şi Făget servicii de informare şi consiliere pentru un număr de 208 de cetăţeni.
BCC sintetizând problemele cetăţenilor a derulat mai multe acţiuni pentru sprijinirea cetăţenilor din Municipiul Timişoara şi nu numai. În acest sens echipa de proiect a făcut demersuri la: Primaria Municipiului Timişoara, EonGaz , Garda de Mediu, RATT, etc.
   La nivel local echipa de proiect a monitorizat un număr de 398 de proiecte de HCL şi  au fost analizate 42 proiecte de HCL.
Pentru un număr de 5  proiecte de HCL s-au făcut propuneri de modificare, echipa BCC reuşind modificarea unor proiecte sau retragerea altora de pe ordinea de zi.
BCC Timişoara identificând problemele cu care se confruntă cetăţenii a intervenit la instituţiile care erau în măsură să rezolve respectivele probleme, exemplificăm câteva din aceste intervenţii: Eon Gaz, Aquatim, ANRE, Primărie, RATT, etc.
   În cazul unor iniţiative legislative mai ample în scopul susţinerii lor de către cât mai multe dintre grupurile de interese s-au realizat campanii susţinute de lobby şi advocacy prin intermediul mass-media, instituţii şi ONG-uri colaboratoare şi al persoanelor resursă interesate. Astfel s-a făcut Lobby şi advocacy pentru modificarea unor acte normative atat la nivel local cât şi central. La nivel central s-a urmărit modificarea unor acte normative şi s-au trimis propuneri de modificare către Guvern cu privire la modificări ale codului fiscal, programul de reabilitare termică, etc.  La nivel local, echipa de proiect a intervenit in momentul in care autorităţile locale au dorit printr-un proiect de  HCL mărirea preţului la Gcal. În acest sens, echipa a reuşit străngerea a peste 11.000 de semnături care susţineau anularea HCL şi depunerea unei plângeri prealabile.
   În perioada de implementare a proiectului au fost atraşi în activităţile proiectului un număr de 5 voluntari pentru a sprijini acţiunile Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara.

Buletin informativ nr. 7

Buletin informativ nr. 8

Buletin informativ nr. 9

 

Pliant  nr. 1

Pliant nr. 2

Pliant nr. 3

 

Proiecte

„SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT”

Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara deruleaza a derulat în perioada iunie - octombire 2014, proiectul cu titlul „SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT” co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS CCE 2007-2013 - Axa prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” - Domeniu  Major de Interventie 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor” - Operatiunea: 1 „Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”.

__________________________________________

 

GATA - “GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei

VOCEA TA CONTEAZĂ
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006


BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI TIMIŞOARA – UN SERVICIU PUBLIC ÎN INTERESUL COMUNITĂŢII”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006    


Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune - VOCEA
Proiect  finanţat de Uniunea Europeană – Programul PHARE 2005


Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara - BCC Timişoara
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCI -  Viitorul Oraşului Cere Implicare
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCEA - Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune
Proiect finanţat de World Learning for International Developement

UNIUNEA EUROPEANA

Program finanţat prin Phare

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.
Pentru informaţii şi eventuale reclamaţii referitoare la proiectul PHARE: sesizari.phare.proiecte@cfcu.ro

 

   Copyright 2014 Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara FALT Total: 10676827 afisari Web Design Timisoara by DOW MEDIA