Program FALT
Luni 9:00-13:00
Marţi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Miercuri 9:00-13:00
Joi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Vineri 9:00-12:00
Consultatii juridice
Consultatii tehnice
Marţi si Joi 17:00-19:00

» IMPORTANT
» Revista SEMNAL
» Comunicate de presa
» 2%
» Activitati
» Raport de activitate

 

  •  
  • Strada Braşov, nr. 8
    Cod 300194, Timişoara

    Telefon / fax 0256-201237 

    E-mail : falt@falt.ro

 

FALT este membru in:

 

AMET

 

Liga Habitat

 

ANBCC

 

   

Sintetizam unele dintre rezultatele actiunilor Federatiei Asociatiilor de Locatari Timisoara, întreprinse, de cele mai multe ori, cu efort si îndârjire, în sprijinul membrilor sai - asociatiile de proprietari din Timisoara

» click aici pentru mai multe detalii

  •  
  • Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) este un serviciu de interes public care răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor......

„VOCEA TA CONTEAZĂ”

Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara în parteneriat cu Instituţia Prefectului Timiş a implementat, în perioada 24 decembrie 2008 - 23 octombrie 2009, proiectul cu titlul “VOCEA TA CONTEAZĂ”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006 - Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României, Componenta 2 Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă.
    Proiectul s-a desfăşurat în Timişoara, grupul ţintă fiind format din cetăţeni, membri ai Asociaţiilor de Proprietari/Locatari din Timişoara, Autorităţile locale, Primăria Municipiului Timişoara, Consiliul Local Timişoara şi societăţile prestatoare de servicii care sunt desemnate să execute lucrări de reabilitări locative şi de infrastructură în Timişoara, finanţate din bani publici.

    Obiectivele generale ale proiectului au fost:
1. Consolidarea ONG-ului (FALT) în scopul implicării în activităţi legate de buna guvernare şi transparenţa procesului decizional al autorităţilor publice.
2. Creşterea gradului de implicare a cetăţenilor organizaţi în Asociaţii de Proprietari/Locatari din Timişoara membre ale FALT ca şi factori activi ai vieţii sociale, în calitatea lor de actori ai comunităţii, prin activităţi de urmărire a proceselor de elaborare a cadrului legislativ, activităţi legate de urmărirea punerii în practică a hotărârilor autorităţilor publice locale, vizându-se creşterea transparenţei acestor procese şi eliminarea oricăror dubii ce ar putea plana referitor la existenţa unor fapte de corupţie în cadrul acestora.
Principalele activităţi ale proiectului au fost:
- Echipa de proiect, în colaborare cu experţii cooptaţi, a elaborat un suport de curs intitulat „Manual de participare publică”, structurat pe două parţi, o parte teoretică şi o parte practică;
- Promovarea proiectului în mass-media locală s-a făcut prin organizarea a două conferinţe de presă, precum şi prin participarea managerului de proiect la emisiuni radio/TV şi apariţii în presa scrisă. În emisiunile de radio/TV sau în apariţiile în presa scrisă locală s-a exprimat punctul de vedere al organizaţiei şi al cetăţenilor faţă de proiectele de HCL analizate şi faţă de HCL monitorizate. Managerul a participat la 56 de emisiuni radio/TV, iar în presa scrisă au apărut 115 articole;
- Au fost realizate materiale de promovare, afişe (500 de bucăţi), pliante (60.000 de bucăţi) şi fluturaşi (60.000 de bucăţi);
- Unele activităţi au fost realizate cu ajutorul voluntarilor, 21 persoane. Aceştia s-au ocupat de distribuirea materialelor de promovare şi diseminarea informaţiilor în cadrul Asociaţiilor de Proprietari/Locatari, precum şi de mobilizarea şi organizarea evenimentelor din proiect;
- Au fost formate 5 grupuri de lucru pe cartiere, care au conlucrat permanent cu echipa de proiect. În cele cinci grupuri au făcut parte 33 de persoane;
- S-a creat „Mecanismului de monitorizare şi îmbunătăţire a proiectelor de Hotărâri de Consiliu Local, cât şi de monitorizare şi implementare de Hotărâri ale Consiliului Local Timişoara, hotărâri de interes major pentru cetăţenii membri ai Asociaţiilor de Proprietari/Locatari din cadrul FALT”, mecanism care îmbracă forma unui material scris şi care poate fi folosit şi de alte organizaţii interesate;
- Pe perioada de implementare a proiectului, am monitorizat un număr de 367 proiecte de HCL, am analizat un număr de 94 de proiecte, făcând propuneri de modificare şi îmbunătăţire pentru 17 proiecte elaborate de executivul Primăriei;
- În cele 10 luni de proiect s-a făcut o analiză intensivă a 782 de hotărâri de Consiliu Local, finalitatea procesului fiind selectarea unui număr de cinci hotărâri care au fost monitorizate şi evaluate de către echipa de proiect:
    - Extinderi reţele canal Mehala – zona Aleea Viilor, lucrare aprobată prin HCL 238/2008,
    - Extinderi reţele apă - cartier Kuntz, lucrare aprobată prin HCL 239/2008;
    - Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurile de locuinţe din Municipiul Timişoara; lucrare aprobată prin HCL 105/2009;
    - Realizarea lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - Zona de Nord, lucrare aprobată prin HCL 183/2009 ;
    - Realizarea lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - Zona de Sud; lucrare aprobată prin HCL 308/2009;
- S-a desfăşurat un proces de monitorizare şi evaluare a hotărârilor selectate, activitate care se va desfăşura atât timp cât hotărârile se află în faza de implementare, urmărindu-se finalizarea acestora, conform documentaţiilor tehnice aprobate de către autorităţile locale. Acolo unde s-au observat diferenţe sau neconcordanţe între documentaţia tehnică şi execuţia pe teren, acestea au fost aduse la cunoştinţa autorităţilor pentru a fi luate măsurile care se impun;
- Pe perioada de implementare a proiectului am organizat două întâlniri ale parlamentarilor de Timiş cu cetăţenii. La cele două întâlniri au participat 8 parlamentari şi peste 100 de cetăţeni.
- Am facilitat participarea cetăţenilor din grupurile de lucru la analizarea proiectelor de HCL şi la modul de implementare a HCL selectate pentru monitorizare;
- Am facilitat participarea cetăţenilor, în medie peste 100 de persoane, la dezbaterile publice organizate de primărie, fie la solicitarea noastră, fie din iniţiativa acestora;
- La finalul proiectului am realizat un buletin informativ care a cuprins rezultatele proiectului şi a fost tipărit în 1.000 de exemplare şi distribuit celor interesaţi.

 

Pliantul nr. 1 al proiectului "VOCEA TA CONTEAZĂ" prezentare

 

Fluturaşul de promovare a proiectului

Pliantul nr. 2 al proiectului "VOCEA TA CONTEAZĂ" activităţi

Pliantul nr. 3 al proiectului "VOCEA TA CONTEAZĂ la final"

Afişul proiectului

Buletinul Informativ al  proiectului "VOCEA TA CONTEAZĂ"

Proiecte

„SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT”

Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara deruleaza a derulat în perioada iunie - octombire 2014, proiectul cu titlul „SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT” co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS CCE 2007-2013 - Axa prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” - Domeniu  Major de Interventie 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor” - Operatiunea: 1 „Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”.

__________________________________________

 

GATA - “GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei

VOCEA TA CONTEAZĂ
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006


BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI TIMIŞOARA – UN SERVICIU PUBLIC ÎN INTERESUL COMUNITĂŢII”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006    


Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune - VOCEA
Proiect  finanţat de Uniunea Europeană – Programul PHARE 2005


Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara - BCC Timişoara
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCI -  Viitorul Oraşului Cere Implicare
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCEA - Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune
Proiect finanţat de World Learning for International Developement

UNIUNEA EUROPEANA

Program finanţat prin Phare

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.
Pentru informaţii şi eventuale reclamaţii referitoare la proiectul PHARE: sesizari.phare.proiecte@cfcu.ro

 

   Copyright 2014 Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara FALT Total: 10296943 afisari Web Design Timisoara by DOW MEDIA