Program FALT
Luni 9:00-13:00
Marţi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Miercuri 9:00-13:00
Joi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Vineri 9:00-12:00
Consultatii juridice
Consultatii tehnice
Marţi si Joi 17:00-19:00

» IMPORTANT
» Revista SEMNAL
» Comunicate de presa
» 2%
» Activitati
» Raport de activitate

 

  •  
  • Strada Braşov, nr. 8
    Cod 300194, Timişoara

    Telefon / fax 0256-201237 

    E-mail : falt@falt.ro

 

FALT este membru in:

 

AMET

 

Liga Habitat

 

ANBCC

 

   

Sintetizam unele dintre rezultatele actiunilor Federatiei Asociatiilor de Locatari Timisoara, întreprinse, de cele mai multe ori, cu efort si îndârjire, în sprijinul membrilor sai - asociatiile de proprietari din Timisoara

» click aici pentru mai multe detalii

  •  
  • Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) este un serviciu de interes public care răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor......

Prezentare generală a proiectului

Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune

„VOCEA”

 

Proiectul Viitorul Oraşului cere Etică şi Acţiune (VOCEA) doreşte să constituie un impuls în viaţa comunităţii din Timişoara, obiectivele sale constituind o abordare inovativă a implicării grupurilor de cetăţeni şi a organizaţiilor pe care aceşti cetăţeni îi reprezintă, în procesul de implementate a hotărârilor autorităţilor locale de interes general.

Proiectul se va desfăşura în Timişoara şi îi vizează pe cetăţenii Timişoarei organizaţi în Asociaţii de Proprietari / Locatari membre ale FALT, autorităţile locale şi societăţile care prestează servicii la nivel local, toţi aceştia fiind direct interesaţi de evoluţia implementări hotărârilor de Consiliu Local ale administraţiei locale. Având în vedere că vor fi monitorizate cu preponderenţă hotărâri de Consiliu Local care vizează aspecte  tehnice (de reabilitări, de creare de elemente de infrastructură etc.), cetăţenii vor fi direct interesaţi de evoluţia acestora, modul lor de viaţă cotidiană fiind direct influenţat de acest aspect. Totodată modul de cheltuire a banilor publici, din cadrul acestora, va fi transparentă, cetăţenii Timişoarei având acces facil la aceste informaţii.

 Proiectul va implica următoarele tipuri de activităţi:

- Desfăşurarea unui proces de analiză intensivă a hotărârilor autorităţilor locale, finalitatea procesului fiind selectarea unui număr de cinci hotărâri ce urmează a fi monitorizate şi evaluate de către echipa de proiect VOCEA.

- Crearea mecanismului de monitorizare şi evaluare a evoluţiei implementări hotărârilor de Consiliu Local de interes major pentru cetăţenii membrii ai Asociaţiilor de Proprietari / Locatari din cadrul FALT.

- Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, în cadrul cărora vor fi furnizate date concrete referitoare la evoluţia celor cinci hotărâri de Consiliu Local monitorizate de proiectul VOCEA, fiind prezentate totodată concluziile grupului de dialog, aceste concluzii transpunându-se în „vocea cetăţenilor Timişoarei” ce emite opinii pertinente referitoare la proiecte de interes general. Concluziile experţilor care lucrează la proiect vor fi aduse la cunoştinţa autorităţilor locale, în speţă Primăria Timişoara, pentru a se lua măsuri urgente de remediere.

 

Obiective generale

 

1. Creşterea gradului de implicare a cetăţenilor organizaţi în Asociaţii de Proprietari / Locatari din Timişoara membre ale FALT ca şi factori activi ai vieţii sociale în calitatea lor de actori ai comunităţii,  prin activităţi legate de urmărirea punerii în practică a hotărârilor     autorităţilor publice locale, vizându-se creşterea transparenţei acestor procese şi eliminarea oricăror dubii ce ar putea plana asupra existenţei unor fapte de corupţie în cadrul acestora.

2. Crearea unui mecanism funcţional, prin intermediul căruia procesul de implementare a hotărârilor autorităţilor publice locale să fie monitorizat şi corectat acolo unde se identifică neconcordanţe între interesele cetăţenilor şi procesele sau mijloacele de implementare.

 

Obiective specifice

 

1. Creşterea reprezentativităţii şi competitivităţii FALT în sprijinirea respectării drepturilor cetăţenilor membri ai Asociaţiilor de Proprietari / Locatari din Timişoara, asigurându-se acestora un flux de informaţii transparent, furnizate în timp real, referitor la implementarea hotărârilor autorităţilor locale de interes pentru ei. Datorită promovării obiectivelor generale ale proiectului, cetăţenii din asociaţiile membre FALT vor fi informaţi referitor la implementarea hotărârilor administraţiei locale în care ei îşi regăsesc interesele.

            2. Constituirea unui mecanism de evaluare şi urmărire a hotărârilor ce urmează să fie implementate de către autorităţile locale, ce va avea rolul de a înlătura orice suspiciune referitoare la implementarea acestora, urmărindu-se astfel derularea lor până în ultima etapă conform documentaţiilor existente în cazul fiecărei hotărâri în parte. Se va crea astfel un mod transparent de urmărire şi evaluare a stadiilor hotărârilor de interes major pentru cetăţenii Timişoarei membri ai Asociaţii de Proprietari / Locatari membre ale FALT.

            3. Crearea unui grup de dialog, format din echipa de lucru a proiectului VOCEA şi cetăţeni reprezentativi ai Asociaţiilor de Proprietari / Locatari membre FALT, ce va funcţiona ca o punte de legătură între marea masa de cetăţeni ce formează „corul membrilor acestor asociaţii” şi autorităţilor locale, în vederea existenţei unui flux de informaţii transparent, furnizat în timp real, referitor la hotărârile evaluate. Membrii echipei de lucru a proiectului VOCEA, împreună cu persoane cheie din rândul Asociaţiilor de Proprietari / Locatari membre FALT, vor asigura fluxul comunicării în cadrul procesului pe care îl va parcurge proiectul.

4. Se va crea un mod transparent prin intermediul căruia, cetăţenii Timişoarei vor putea avea informaţii precise şi actuale referitoare la implementarea hotărârilor autorităţilor publice locale, evaluate de către echipa proiectului VOCEA. Se va crea astfel un mod transparent de urmărire şi evaluare a stadiilor hotărârilor de interes major pentru cetăţenii membrii ai Asociaţii de Proprietari / Locatari membre FALT şi, în general, pentru cetăţenii urbei noastre.

5. Vor fi monitorizate şi evaluate un număr de cinci hotărâri ale administraţiei locale de către membrii echipei de proiect. Cele cinci hotărâri vor fi monitorizate şi evaluate de către membrii echipei de proiect, observaţiile notate fiind comunicate cetăţenilor membrii ai Asociaţiilor de Proprietari / Locatari membre FALT direct interesaţi de evoluţia acestor hotărâri, pentru a putea obţine o reacţie din partea acestora, reacţie ce va fi prezentată pe toate canalele de comunicare alese de membrii echipei de proiect, atât cetăţenilor, mass-mediei cât şi autorităţilor locale.

 

Activităţi pe timpul desfăşurării proiectului

 

- Organizarea unei conferinţe de presă, la care vor fi invitaţi cetăţeni membri ai Asociaţiilor de Proprietari / Locatari membre FALT şi presa locală, cu scopul promovării obiectivelor generale ale proiectului VOCEA.

- Elaborarea de pliante pentru popularizarea obiectivelor proiectului şi distribuirea acestora în cadrul Asociaţiilor de Proprietari / Locatari  din Timişoara.

- Alegerea persoanelor cu expertiză pe domenii specifice din afara organizaţiei (FALT), persoane ce vor asigura expertiza tehnică a proiectului, persoane din partea partenerului sau alte persoane.

- Desfăşurarea unui proces de analiză intensivă a hotărârilor autorităţilor locale, finalitatea procesului fiind selectarea unui număr de cinci proiecte ce urmează a fi monitorizate şi evaluate de către echipa de proiect.

            - Organizarea de întâlniri în diferite cartiere ale Timişoarei, în funcţie de locaţiile în care vor fi implementate cele cinci hotărâri selectate, cu scopul informării cetăţenilor membri ai Asociaţiilor de Proprietari / Locatari membre FALT referitor la etapele de implementare în care se află cele cinci hotărâri selectate. În cadrul acestor întâlniri vor fi aleşi totodată, din partea Asociaţiilor de Proprietari / Locatari membre FALT, cetăţenii ce vor fi membri ai viitorului „Grup de dialog” al proiectului.

- Crearea mecanismului de monitorizare şi evaluare a implementări  hotărârilor de interes major pentru cetăţenii membri ai Asociaţiilor de Proprietari / Locatari din cadrul FALT. În acest moment al proiectului va fi gândit un mod precis şi proceduralizat, prin intermediul căruia hotărârile selectate de către echipa de proiect, vor fi urmărite în etapele lor de desfăşurare. Mecanismul nou creat va putea fi replicabil şi la nivelul altor proiecte de interes cetăţenesc general.

- Demararea procesului de monitorizare şi evaluare a  hotărârilor selectate, activitate care se va desfăşura atât timp cât hotărârile se află în faza de implementare, urmărindu-se finalizarea acestora, conform documentaţiilor tehnice aprobate de către autorităţile locale.

- Conform procedurii gândite în mecanismul de monitorizare şi evaluare a implementări hotărârilor de interes major pentru cetăţenii membri ai Asociaţiilor de Proprietari / Locatari din cadrul FALT, se vor organiza periodic runde de întâlniri în Timişoara, în cadrul cărora cetăţenii vor fi informaţi referitor la stadiul evoluţiei implementării hotărârilor selectate de echipa VOCEA, hotărâri de interes general pentru ei. În cadrul acestor etape, grupul de dialog ce susţine interesele membrilor Asociaţiilor de Proprietari / Locatari din Timişoara, va formula în scris opinii referitoare la evoluţia celor cinci hotărâri şi le vom adresa autorităţilor locale şi reprezentanţilor mass-media.

- Se vor remite comunicate de presă ce vor prezenta concluziile grupului de dialog referitoare la evoluţia celor cinci  hotărâri selectate, fiind detaliate informaţii tehnico-economice ale evoluţiei  acestora şi sugestii de îmbunătăţire a modului de implementare a acestora. Pe pagina de internet FALT, se vor posta aceste comunicate de presă, în care va fi detaliată evoluţia hotărârilor monitorizate.

- Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, în cadrul cărora vor fi furnizate date concrete referitoare la evoluţia celor cinci  hotărâri monitorizate de proiectul VOCEA, fiind prezentate totodată concluziile grupului de dialog, aceste concluzii transpunându-se în „vocea cetăţenilor Timişoarei” ce emite opinii pertinente referitoare la proiecte de interes general.

- Forumul de discuţii găzduit de pagina de web a FALT, va găzdui discuţii atât referitoare la hotărârile monitorizate, cât şi la alte hotărâri ce pot intra în sfera de interes a FALT şi care pot intra în cadrul aceluiaşi proces de monitorizare, chiar şi după finalizarea proiectului.

- Prezentarea concluziilor echipei de proiect FALT, referitoare la cele cinci hotărâri monitorizate pe parcursul proiectului, concluzii ce vor fi prezentate pe pagina de internet a FALT. Se vor crea premisele ca în cazul în care vreunul din cele cinci hotărâri nu va fi finalizat pe perioada finanţării proiectului VOCEA, monitorizarea acestuia să continue, iar concluziile finale referitoare la modul în care a fost implementat să fie prezentate ulterior pe pagina de internet a FALT.

- Conferinţa de presă la încheierea proiectului, ce va prezenta premisele continuării acestuia şi după încetarea finanţării, proiectul fiind prezentat ca un mecanism ce poate veni în sprijinul intereselor cetăţenilor, creând transparenţă şi oferind un grad ridicat de implicare în proiecte de interes general.

 

Afişul proiectului

Articolul de presă finanţat în cadrul proiectului în format doc şi pdf

Concluziile proiectului în format doc şi pdf


 

Proiect finanţat de

UNIUNEA EUROPEANĂ

 

 

 Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

 

Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro 

Proiecte

„SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT”

Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara deruleaza a derulat în perioada iunie - octombire 2014, proiectul cu titlul „SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT” co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS CCE 2007-2013 - Axa prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” - Domeniu  Major de Interventie 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor” - Operatiunea: 1 „Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”.

__________________________________________

 

GATA - “GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei

VOCEA TA CONTEAZĂ
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006


BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI TIMIŞOARA – UN SERVICIU PUBLIC ÎN INTERESUL COMUNITĂŢII”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006    


Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune - VOCEA
Proiect  finanţat de Uniunea Europeană – Programul PHARE 2005


Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara - BCC Timişoara
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCI -  Viitorul Oraşului Cere Implicare
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCEA - Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune
Proiect finanţat de World Learning for International Developement

UNIUNEA EUROPEANA

Program finanţat prin Phare

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.
Pentru informaţii şi eventuale reclamaţii referitoare la proiectul PHARE: sesizari.phare.proiecte@cfcu.ro

 

   Copyright 2014 Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara FALT Total: 10676006 afisari Web Design Timisoara by DOW MEDIA