Program FALT
Luni 9:00-13:00
Marţi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Miercuri 9:00-13:00
Joi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Vineri 9:00-12:00
Consultatii juridice
Consultatii tehnice
Marţi si Joi 17:00-19:00

» IMPORTANT
» Revista SEMNAL
» Comunicate de presa
» 2%
» Activitati
» Raport de activitate

 

  •  
  • Strada Braşov, nr. 8
    Cod 300194, Timişoara

    Telefon / fax 0256-201237 

    E-mail : falt@falt.ro

 

FALT este membru in:

 

AMET

 

Liga Habitat

 

ANBCC

 

   

Sintetizam unele dintre rezultatele actiunilor Federatiei Asociatiilor de Locatari Timisoara, întreprinse, de cele mai multe ori, cu efort si îndârjire, în sprijinul membrilor sai - asociatiile de proprietari din Timisoara

» click aici pentru mai multe detalii

  •  
  • Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) este un serviciu de interes public care răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor......

1.            În anul 2016 în urma intervențiilor federației la nivelul Consiliului Local și a unor consilieri am reușit eliminarea din hotărârea de  consiliu, privind atestare a administratorilor de imobile, a avizului psihologic. S-au clarificat și aspectele privind calificarea profesională a persoanelor pentru înscrierea la atestat se pot înscrie pentru atestat cei care  au cel puțin învățământ obligatoriu şi calificare profesională prin învățământ profesional, școală profesională sau prin programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulților, absolvite cu diplomă”. La capitolul Cap 3 ”Retragerea atestatului” s-a revenit la forma din 2013 în care retragerea atestatului se face în urma unei sentințe definitive și irevocabile.

2.            În anul 2015 în urma discuțiilor cu conducerea Colterm începând cu factura lunii ianuarie data emiterii facturii (dată de la care se calculează penalizările de întârziere) va fi data de 5 a lunii următoare efectuării prestației. În lunile în care data de 5 cade într-o zi nelucrătoarea facturile vor fi emise cu data primei zile lucrătoare după data de 5. Facturile se vor distribuii la asociații până la data de 10 ale lunii. Colterm va informa prin site-ul său data de la care se pot ridică facturile de către cei care au solicitat în scris să li se rețină facturile pentru a fi ridicate direct de la Colterm, astfel aceste persoane nu mai trebuie să meargă de mai multe ori ca să întrebe dacă pot ridica facturile, așa cum s-a întâmplat până acum.

3.            Intervenţia FALT, în prima parte a lunii ianuarie 2015, pentru a clarifica, corecta şi nuanţa concluziile eronate la care a ajuns Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, care a dat publicităţii un comunicat de presă, incomplet şi confuz, referitor la asigurarea obligatorie a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.  

4.            Contribuţia FALT la retragerea proiectului de HCL prin care s-a intenţionat, pentru viitor, limitarea drastică şi nejustificată a lucrărilor de mansardare sau de construire de acoperişuri la blocurile din Timişoara.

5.            Înregistrarea la Parlamentul României, în aprilie 2013, a unei iniţiative de modificare a Legii nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în sensul legiferării utilizării convenţiilor civile pentru efectuarea activităţilor administrative aflate în sarcina asociaţiilor de proprietari, de către administratori şi femeile de serviciu.

6.            Stoparea, prin diverse acţiuni civice şi birocratice, de-a lungul timpului, a promovării unei legi, care să îngrădească sau să limiteze funcţionarea asociaţiilor de proprietari, şi militarea pentru adoptarea unui act normativ suplu, care să reglementeze domeniul asociaţiilor de proprietari. Includerea FALT, la nivel naţional, în grupul de lucru pentru modificarea legii de funcţionare şi organizare a asociaţiilor de proprietari.

7.            Atestarea administratorilor: -Hotărârea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării nr. 239/31.08.2005, emisă în urma acţiunii FALT, prin care s-a constatat că prevederile HG nr. 400/2003, privind atestarea administratorilor de către primării, sunt discriminatorii şi s-a recomandat Ministerului Administraţiei şi Internelor depunerea diligenţelor necesare în vederea armonizării cadrului legal privitor la atestarea administratorilor – persoane fizice, cu prevederile HCNCD nr. 239/31.08.2005;

-               Eliminarea prevederii atestării administratorilor de către Primării din toate proiectele de legi privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea asociaţiilor de proprietari, elaborate începând cu anul 2007;

-               Scoaterea de pe ordinea de zi, în mai 2013, a noului proiect de HCL privind atestarea administratorilor, care conţinea prevederi în afara legii.

8.            Aplicarea şi la Timişoara a scutirii de la plata impozitului pe clădire pe o perioadă de 7 ani, de la finalizarea lucrărilor. De asemenea, s-a reglementat că măsura va urma imobilul, nu proprietarul, astfel că şi moştenitorii şi noii proprietari vor beneficia de scutirea de la plata impozitului în cazul în care au fost finalizate lucrările de reabilitare prevăzute de HCL.

9.            Sprijin pentru asociaţiile de proprietari cuprinse în programul de reabilitare:

10.          Modificarea O.G nr. 18/2009, la propunerea FALT şi Ligii HABITAT, şi includerea reabilitării balcoanelor printre lucrările prevăzute de actul normativ, respectiv legiferarea implicării asociaţiilor de proprietari în toate fazele reabilitării, de ex., acces la proiectul blocului posibilitatea participării la licitaţie, acţiuni la care asociaţiile de proprietari nu au fost îndreptăţite în forma iniţială a O.G. nr. 18/2009; Prin intermediul programului european, la dispoziţia asociaţiilor de proprietari au stat experţi pentru asigurarea unor lucrări de calitate, la un preţ corect.

11.          Stoparea, în anul 2012, a propunerilor de modificare a HCL nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, prin care Primăria dorea să îi transforme în „colaboratori” pe administratorii şi preşedinţii asociaţiilor de proprietari din Timişoara.

12.          Continuarea depunerii de către asociaţiile de proprietari a declaraţiilor D 100, D 112, D 205, în format de hârtie şi pe suport magnetic sau optic, în urma intervenţiilor FALT la Ministerul Finanţelor Publice.

13.          Restituirea anticipaţiei de către Colterm, în anul 2010, după aproape 10 ani.

14.          Ca urmare a dezbaterilor publice solicitate de FALT, respingerea în Consiliul Local al Municipiului Timişoara a taxei habitat, propusă a fi instituită de Primăria Municipiului Timişoara, în anul 2009 şi 2010.

15.          Începând cu anul 2009, colectarea gratuită de către Retim a resturilor vegetale provenite de la asociaţiile de proprietari, care respectă modul de depozitare şi colectare tăiate la 1 m şi legate în snopi.

16.          Refacerea de către Retim a tuturor contractelor, la presiunea FALT, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru şi ale Regulamentului de salubritate;

17.          Modificarea, în 2011, a contractului de furnizare gaze naturale încheiat de E.On Gaz cu asociaţiile de proprietari, după aproape 2 ani de demersuri birocratice, timp în care FALT a atras atenţia asupra faptului că forma contractului propusă de E.On Gaz nu era conformă cu prevederile modelului aprobat prin Ordinul ANRE, publicat în Monitorul Oficial. Semnarea de către reprezentanţii asociaţiilor de proprietari a contractelor de furnizare gaze naturale fără timp pierdut la cozi.

18.          Emiterea la timp a facturilor de către E.On Gaz, după demersuri făcute de FALT la E.On Gaz, la ANRE şi ANRSC în sprijinul asociaţiilor de proprietari din Timişoara.

19.          Modificarea legislaţiei şi recunoaşterea asigurărilor facultative a locuinţelor care acoperă riscurile cerute de legislaţia privind asigurarea obligatorie a locuinţei.

„SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT”

Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara deruleaza a derulat în perioada iunie - octombire 2014, proiectul cu titlul „SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT” co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS CCE 2007-2013 - Axa prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” - Domeniu  Major de Interventie 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor” - Operatiunea: 1 „Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”.

__________________________________________

 

GATA - “GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei

VOCEA TA CONTEAZĂ
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006


BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI TIMIŞOARA – UN SERVICIU PUBLIC ÎN INTERESUL COMUNITĂŢII”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006    


Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune - VOCEA
Proiect  finanţat de Uniunea Europeană – Programul PHARE 2005


Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara - BCC Timişoara
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCI -  Viitorul Oraşului Cere Implicare
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCEA - Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune
Proiect finanţat de World Learning for International Developement

UNIUNEA EUROPEANA

Program finanţat prin Phare

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.
Pentru informaţii şi eventuale reclamaţii referitoare la proiectul PHARE: sesizari.phare.proiecte@cfcu.ro

 

   Copyright 2014 Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara FALT Total: 10446412 afisari Web Design Timisoara by DOW MEDIA