Program FALT
Luni 9:00-13:00
Marţi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Miercuri 9:00-13:00
Joi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Vineri 9:00-12:00
Consultatii juridice
Consultatii tehnice
Marţi si Joi 17:00-19:00

» IMPORTANT
» Revista SEMNAL
» Comunicate de presa
» 2%
» Activitati
» Raport de activitate

 

  •  
  • Strada Braşov, nr. 8
    Cod 300194, Timişoara

    Telefon / fax 0256-201237 

    E-mail : falt@falt.ro

 

FALT este membru in:

 

AMET

 

Liga Habitat

 

ANBCC

 

   

Sintetizam unele dintre rezultatele actiunilor Federatiei Asociatiilor de Locatari Timisoara, întreprinse, de cele mai multe ori, cu efort si îndârjire, în sprijinul membrilor sai - asociatiile de proprietari din Timisoara

» click aici pentru mai multe detalii

  •  
  • Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) este un serviciu de interes public care răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor......

“GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE” (GATA)


Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT) în parteneriat cu, Asociaţia PAEM Arad, Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile (AIDD) Simeria, Asociaţia Microregională „Banat-Ripensis” Jimbolia, Liga pentru Integrarea şi Dezvoltarea Societăţii (LIDS) Vaţa de Jos, implementează în perioada 20 ianuarie 2010 – 19 noiembrie 2010 proiectul “GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE” (GATA). Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei .
Obiective proiectului sunt:
1. Obiectivul general al proiectului “Guvernare, Anticorupţie, Transparenţă, Atitudine” (GATA) este creşterea implicării ONG-urilor din Regiunea de dezvoltare Vest în prevenirea şi combaterea corupţiei, în promovarea transparenţei, responsabilizării şi bunei guvernări, la nivel regional şi local.
2. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Crearea unei coaliţii eficiente de cinci ONG-uri din Regiunea de dezvoltare Vest (în localităţile Timişoara, Arad, Jimbolia, Simeria, Vaţa de Jos ) şi dezvoltarea ei pentru a desfăşura activităţi de prevenirea, combaterea corupţiei, promovarea transparenţei, responsabilizării şi bunei guvernări a autorităţilor locale pe perioada celor 10 luni ale proiectului.
2. Îmbunătăţirea expertizei în promovarea transparenţei bunei guvernări în plan local a celor cinci ONG-uri partenere pornind de la expertiza FALT, pe parcursul celor 10 luni de proiect.
3. Optimizarea accesului la informaţii de interes public a cetăţenilor din regiunea de dezvoltare vest în cele 10 luni de proiecte.
4. Creşterea gradului de implicare a cetăţenilor din regiunea de dezvoltare vest în prevenirea corupţiei.
Activităţi ce se vor desfăşura pe perioada de implementare a proiectului:
1. Constituirea şi dezvoltarea coaliţiei „Coaliţia ONG-urilor din Regiunea de dezvoltare Vest”, diseminarea expertizei şi experienţei FALT. Coaliţia va fi formată din cele cinci ONG-uri iar în perioada de implementare vor mai fi atrase minim trei ONG-uri din regiune.
2. Organizarea unei conferinţe de presă de lansare a proiectului;
3. Instruirea echipei de proiect;
4. Elaborarea materialelor de promovare a proiectului;
a) Elaborarea pliantului pentru popularizarea obiectivelor proiectului şi distribuirea acestora în cele trei judeţe;
b) Elaborarea unui fluturaş de promovare a proiectului şi distribuirea acestuia în cele trei judeţe;
c) Elaborarea fluturaşului specific fiecărei localităţi pentru atragerea cetăţenilor în grupurile cetăţeneşti;
d) Elaborarea afişului pentru popularizarea obiectivelor proiectului şi distribuirea acestora în cele trei judeţe;
5. Constituirea a cinci grupuri cetăţeneşti în cele trei judeţe; câte unul în fiecare localitate unde se implementează acest proiect;
6. Selectarea experţilor;
7. Mobilizarea şi implicarea cu regularitate a participării cetăţenilor din cele trei judeţe la dezbateri publice;
8. Campanii de sensibilizare şi informare a cetăţenilor din cele trei judeţe; vor fi organizate trei campanii una la Timişoara, una la Arad şi una la Simeria;
9. Participarea la emisiuni radio/TV a echipei de proiect (managerul, coordonatori locali, experţi, etc. ) şi apariţii în presa scrisă în scopul promovării obiectivelor proiectului ;
10. Monitorizare şi analizarea proiectelor de hotărâri de consiliu local; prelucrarea de către echipa de proiect a acestor informaţii şi transpunerea lor într-un limbaj accesibil cetăţenilor;;
11. Monitorizarea respectării Legi 52/2003 în procesul de elaborare a proiectelor de HCL ;
12. Desfăşurarea unui proces de analiză intensivă a hotărârilor autorităţilor locale, finalitatea procesului fiind selectarea unui număr de minim trei hotărâri ce urmează a fi monitorizate şi evaluate de către echipa de proiect.
13. Realizarea unei ghid privind transparenţa decizională, liberul acces la informaţiile de interes public, corupţia şi efectele negative ale acesteia.
14. Organizarea unui seminar cu tema „Corupţia şi efectele ei”;
15. Monitorizare şi evaluare a hotărârilor selectate, activitate care se va desfăşura atât timp cât hotărârile se află în faza de implementare, urmărindu-se finalizarea acestora, conform documentaţiilor tehnice aprobate de către autorităţile locale.
16. Întâlnirea parlamentarilor din cele trei judeţe cu cetăţenii;
17. Elaborarea buletinului informativ al proiectului, ce va conţine rezultatele finale ale proiectului;
18. Organizarea unei conferinţe de presă pentru comunicarea rezultatelor finale ale proiectului;

Afis proiect
Fluturaş de promovare
Pliant de promovare a proiectului
Pliant transparenţa decizională
Pliant fenomenul coruptiei
Pliant liberul acces la informatiile de interes public
Buletinul informativ al proiectului GATA

Proiecte

„SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT”

Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara deruleaza a derulat în perioada iunie - octombire 2014, proiectul cu titlul „SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT” co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS CCE 2007-2013 - Axa prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” - Domeniu  Major de Interventie 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor” - Operatiunea: 1 „Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”.

__________________________________________

 

GATA - “GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei

VOCEA TA CONTEAZĂ
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006


BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI TIMIŞOARA – UN SERVICIU PUBLIC ÎN INTERESUL COMUNITĂŢII”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006    


Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune - VOCEA
Proiect  finanţat de Uniunea Europeană – Programul PHARE 2005


Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara - BCC Timişoara
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCI -  Viitorul Oraşului Cere Implicare
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCEA - Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune
Proiect finanţat de World Learning for International Developement

UNIUNEA EUROPEANA

Program finanţat prin Phare

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.
Pentru informaţii şi eventuale reclamaţii referitoare la proiectul PHARE: sesizari.phare.proiecte@cfcu.ro

 

   Copyright 2014 Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara FALT Total: 10445949 afisari Web Design Timisoara by DOW MEDIA